Aan welke voorwaarden moeten (gehuurde) machines voldoen die ik in mijn bedrijf gebruik ?

14-07-24

Heel wat ondernemers gebruiken eigen machines maar doen ook geregeld beroep op machines die ze huren. Denk maar aan een tuinaannemer die niet elke dag een grote kraan nodig heeft maar hier enkel van gebruik maakt als er eens een volledig nieuwe tuin moet aangelegd worden.

Zowel voor eigen machines als voor gehuurde machines is de regel dat u best nakijkt of ze een CE-label dragen. Elke machine op de Europese markt (hier geproduceerd of ingevoerd) moet dit label dragen. Toch kan u machines vinden zonder label of waarbij dat label aanwezig is zonder dat het toestel eigenlijk werd goedgekeurd. Om zeker te zijn dat de machines die u professioneel gebruikt aan alle voorwaarden voldoen kan u zich in de eerste plaats wenden tot de gekende merken. Bij twijfel raden we u aan om contact op te nemen met Agoria dat een aantal brochures uitgebracht heeft die per soort machine enkele tips meegeven hoe u een niet conforme machine kan onderscheiden van een conforme.

Wees u er bewust van dat het gebruik van machines die niet voldoen aan de Europese normen een groot risico vormt omdat de meeste verzekeringen, afgesloten in de professionele sfeer, ongevallen met dergelijke machines uitsluiten. En in dat geval kan de factuur wel heel hoog oplopen. U neemt dus beter geen risico.