Het overlijden van een familielid, welke documenten moeten in orde worden gebracht voor de levensverzekeraar?

15-09-14

1. Akte van overlijden (of kopie)

Je moet het overlijden van het familielid bewijzen door middel van een akte van overlijden.

Hoe kunt u deze bekomen?

De nabestaanden moeten het overlijden aangeven bij de burgerlijke stand, waarbij zij dan het attest ontvangen.

2. De oorzaak van het overlijden

Als dit bijvoorbeeld om een ongeval gaat, dan moet u dit kunnen bewijzen.

De nabestaanden vullen een document in dat de oorzaak en omstandigheden beschrijft waarin de persoon om het leven is gekomen. Deze wordt tot in de details ingevuld zodat deze als effectieve verklaring kan dienen.

Hierin kan ook een geneeskundige verklaring worden opgenomen door de huisarts.

Voor de verzekeraar is dit dus een document met de algemene oorzaak, maar niet de effectieve. Soms kan het overlijden ook voortkomen uit een andere hoek, zoals bijvoorbeeld: hartinfarct.

De verzekeraar zal zelf ook zorgen voor de aansluitende bewijsstukken die van toepassing zijn bij het overlijden.

3. Welke personen hebben recht op de overlijdensuitkering?

Hiervoor hebt u een akte of attest van erfopvolging nodig waarin wordt weergeven welke de erfgenamen zijn.

Hoe kunt u deze bekomen?

Akte: Via de notaris

Attest: Via het registratiekantoor waar de aangifte van nalatenschap wordt voltooid