Kan ik mijn pensioenspaarfonds dat loopt via mijn bank omzetten naar een verzekering pensioensparen ?

14-07-24

Het geld van uw pensioenspaarfonds overhevelen van de bank naar een gelijkaardig verzekeringsproduct is geen goede zaak. De wetgever voorziet dergelijke overheveling van fondsen niet en beschouwt dit dan ook als een vervroegde opname. Bij ondertekening van uw contract werd u wellicht wel duidelijk gemaakt dat de afkoopsom op 33 % van het gespaarde bedrag komt. Zo wordt uw belastingvoordeel volledig teniet gedaan. Overheveling tussen pensioenspaarfondsen of tussen twee verzekeringen is onder bepaalde voorwaarden wel mogelijk. Vraag gerust inlichtingen bij ons.

Wenst u toch uw pensioensparen aan te passen dan is het wel mogelijk een tweede pensioenspaarplan te starten. Dat kan dan een verzekering Pensioensparen zijn. U laat dan het andere contract rusten en doet er geen nieuwe stortingen in. Doe dan elk jaar enkel in 1 van beide contracten een storting en bij voorkeur voor het maximum bedrag (momenteel € 940). Zorg er ook voor dat het tweede contract uiteindelijk ook aan een looptijd van 10 jaar komt. Anders voldoet het niet aan de voorwaarden om het meest gunstige regime voor pensioensparen te bekomen. Maar ook daar kan u bij ons terecht voor correct en professioneel advies. Kom gerust eens langs.