Wat is een gezinsverzekering en welke waarborgen biedt ze ?

14-07-24

Een gezinsverzekering staat in de volksmond bekend als “de familiale” en wordt vaak ook omschreven als Familiale Burgerlijke Aansprakelijkheidsverzekering of kortweg BA Familiale of soms ook als de Verzekering Privéleven. Dergelijke polis vergoedt de schade aan een derde waarvoor u in uw privéleven burgerlijk aansprakelijk bent en die niet onder uw contractuele verplichtingen valt.

Deze verzekering vergoedt met ander woorden de lichamelijke letsels (een verwonding bijvoorbeeld) of de materiële schade (beschadiging van goederen) die u in het kader van uw privéleven aan een derde hebt toegebracht. Vaak is er wel een vrijstelling voorzien zodat u een eerste schijf zelf moet betalen. Er zijn heel wat formules en wij kunnen u zeker helpen bij de keuze van de meest geschikte polis. Zo kan deze polis, naast schade van uzelf en uw gezinsleden, ook de schade dekken van personen die bij u inwonen, van uw poetsvrouw of uw babysit in de uitoefening van hun functie en zelfs ook van uw huisdieren. De dekking geldt meestal wereldwijd. Voor een kleine prijs biedt deze verzekering dus een ruime bescherming. Als goede huisvader is het dan ook een kwestie van gezond verstand om een dergelijke polis af te sluiten.