Barbecueweer. Hou het veilig met deze tips.

07-07-24

Met de huidige temperaturen is het momenteel overheerlijk barbecueweer. Ideaal om in je bubbel van vrienden en familie te genieten van een feestmaaltijd. In deze feestelijke omstandigheden durven mensen hun eigen veiligheid wel eens te vergeten. Met de volgende tips zorgen we ervoor dat een ongeluk de pret niet bederft:

Zorg ervoor dat de barbecue stabiel staat.

Plaats je barbecue altijd op een stevige, vlakke en horizontale ondergrond. Zorg ervoor dat de barbecue niet kan omvallen of omver gelopen kan worden.

Zet daarom je barbecue nooit op een tafel, losse planken, stukken karton of een hellende ondergrond.

Zet je barbecue uit de wind

Vooral in de buurt van (party)tenten of droge struiken kunnen vonken makkelijk brand veroorzaken. In volle wind kunnen hoge vlammen of hevige rookontwikkeling zware schade aanrichten.

Draag aangepaste kledij

Een brandende barbecue maakt de zomerhitte extra heet. Ga toch niet zonder kledij voor een barbecue staan. Opflakkerend vuur, opspringende koolresten of opspattend braadvocht kunnen lelijke brandwonden veroorzaken. Draag bij voorkeur een linnen schort met handschoenen. 

Wees voorzichtig bij het aanmaken van vuur

Je kunt een barbecue het beste aanwakkeren met aanmaakblokjes. Gebruik zeker nooit benzine, aardolie, brandspiritus, olie of zelfs aanmaakgels voor de barbecue aangezien deze in combinatie met een open vuur grote steekvlammen kunnen veroorzaken.

Ruim de barbecue veilig op

Doof een barbecue met zand of water want de houtskool blijft na gebruik nog urenlang nagloeien. Zorg ervoor dat alles goed dooft. Let wel op want zand neemt de hitte van de barbecue niet weg. De houtskool blijft nog urenlang gevaarlijk heet. Zorg daarom dat kinderen en huisdieren uit de buurt blijven van de barbecue en begin pas met opruimen als de barbecue helemaal is afgekoeld. 

Wat bij ongelukjes? Dekt je verzekering de schade?

Je brandverzekering verzekert uw woning tegen brand. Maar wat dan met je tuinhuis of terras? Gezien deze onderdeel zijn van je woning zal de brandverzekering ook daar de schade dekken. Voor de schade bij je buren is het nodig om beroep te doen op je familiale verzekering. Heb je geen familiale verzekering? Dan zijn de schadekosten voor jou. Denk er dus aan voor je je barbecue aansteekt.