Verzekeringen: KMO's

22-03-23

BA Auto

Het spreekt voor zich dat u ook voor de voertuigen die op naam van uw zaak zijn ingeschreven een BA…
22-03-23

Omnium

De bescherming van uw eigen schade en het eigen voertuig kunt u bekomen, hetzij met een polis kleine omnium of…
22-03-23

Rechtsbijstand

Een polis Rechtsbijstand zal uw juridische verdediging op zich nemen in geval van betwistingen inzake het gebruik van uw voertuig…
22-03-23

Bedrijfsschade

Brandverzekering Is uw woning voor u belangrijk, dan geldt dit misschien nog meer voor uw bedrijfsgebouwen. Een brandverzekering is dan…
22-03-23

Brand

Is uw woning voor u belangrijk, dan geldt dit misschien nog meer voor uw bedrijfsgebouwen. Een brandverzekering is dan ook…
22-03-23

Materiaal

Materiaal Ook uw goederen kunnen beschermd worden tegen schade. Hierbij gaat het dan om koopwaar, machines, meubilair, … Bovenop de…
22-03-23

BA Onderneming

BA Uitbating In het kader van uw bedrijfsactiviteiten gaat u verbintenissen aan. Uw meest courante aansprakelijkheid valt echter onder geen…
22-03-23

VAPZ

Hoewel eraan gewerkt wordt is het zelfstandigenpensioen nog steeds niet van die aard om er een behoorlijke levensstijl op na…
22-03-23

IPT

De Individuele Pensioentoezegging (IPT) is een occasionele toezegging die de begunstigde in een aanvullend pensioen voorziet. Ze kan worden afgesloten…
22-03-23

Gewaarborgd inkomen

Een verzekering Gewaarborgd Inkomen biedt, naast de wettelijke uitkering via het ziekenfonds, bescherming tegen inkomensverlies door arbeidsongeschiktheid. Kunt u niet…