Verzekeringen:Ondernemer

22-04-24

VAPZ

Hoewel eraan gewerkt wordt is het zelfstandigenpensioen nog steeds niet van die aard om er een behoorlijke levensstijl op na…
22-04-24

IPT

De Individuele Pensioentoezegging (IPT) is een occasionele toezegging die de begunstigde in een aanvullend pensioen voorziet. Ze kan worden afgesloten…
22-04-24

Gewaarborgd inkomen

Een verzekering Gewaarborgd Inkomen biedt, naast de wettelijke uitkering via het ziekenfonds, bescherming tegen inkomensverlies door arbeidsongeschiktheid. Kunt u niet…
22-04-24

Hospitalisatieverzekering

Door de goede sociale voorzieningen in België waarbij de ziekteverzekering via het ziekenfonds al een groot deel van de kosten…
22-04-24

Lichamelijke ongevallen

De verzekering arbeidsongevallen geldt niet voor de zaakvoerder van een bedrijf. Om uzelf te beschermen tegen de financiële gevolgen na…