BA Auto

Het spreekt voor zich dat u ook voor de voertuigen die op naam van uw zaak zijn ingeschreven een BA Auto moet onderschrijven, zodat uw werknemers met gerust gemoed voor hun professionele verplaatsingen de weg kunnen opgaan.Ook voor uw bedrijfswagens is het verder mogelijk om een omnium af te sluiten waarbij u ook hier de keuze hebt tussen een mini-omnium en volledige omnium. Uw bedrijfswagens zijn bovendien ommisbaar voor de goede werking van uw bedrijf. Daarom is het hier nog meer aangewezen om ook in een vervangvoertuig te voorzien.

Bestuurderspolis

Uw medewerkers zijn via de verzekering arbeidsongevallen beschermd voor eventuele ongevallen die hen in de beroepssfeer overkomen, maar voor u als zaakvoerder geldt deze bescherming normaal gesproken niet. Daarom kunt u overwegen om een bestuurderspolis te onderschrijven. Dergelijke polis biedt u een vergoeding bij hospitalisatie, blijvende invaliditeit of keert een kapitaal uit aan de nabestaanden bij overlijden.