BA Auto

Een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid is in België wettelijk verplicht zodra u met een gemotoriseerd voertuig de openbare weg op wilt. Zij dekt de materiële en lichamelijke schade die u bij een ongeval aan derden zou veroorzaken. En maar goed ook, want denk maar eens aan de gevolgen indien u daar zelf zou voor moeten instaan. Deze verzekering is dus echt wel onmisbaar voor uw wagen.

Waarom bij ons langskomen om uw autoverzekering af te sluiten ? Heel eenvoudig. Omdat wij de gepaste verzekeringsmaatschappij zoeken met een polis die aansluit bij uw behoeften. En dit aan de voordeligste premie met de beste polisvoorwaarden, en de beste service bij schade. De keuze wordt temeer ook bepaald volgens het gebruik van uw voertuig (privé, beroep, weinig of veel kilometers, enz..)

Tenslotte maken wij er werk van om u bij een ongeval optimaal te begeleiden. Wij starten voor u een dossier op bij de betrokken maatschappij en zorgen voor de expertise.

Bij combinatie van polissen (bijvoorbeeld auto en motorhome of auto en motorfiets), of bij dekking van het volledige gezin (ouders en kinderen) bieden wij u gunstvoorwaarden aan. Voor meer inlichtingen bent u steeds welkom in ons kantoor.

Bestuurdersaansprakelijkheid

Als u als bestuurder in fout bent, beschermt uw BA-verzekering wel de inzittenden maar niet uzelf. U draait dus zelf op voor alle medische kosten, inkomensverlies, … Een bestuurdersverzekering is dus een perfecte aanvulling op uw BA-autoverzekering. Er zijn diverse formules op de markt en als onafhankelijk makelaar kunnen wij u helpen om de juiste keuze te maken.

Zo kan u eventueel kiezen om een vergoeding te ontvangen bij lichamelijke schade van de verzekerde bestuurder van het verzekerde voertuig. Deze vergoeding wordt uitgekeerd voor kosten van tijdelijke of blijvende ongeschiktheid, voor medische kosten in functie van uw eigen situatie maar ook bij overlijden.

In andere gevallen zal een vooraf afgesproken forfaitair bedrag uitgekeerd worden. Dit kan een belangrijk verschil uitmaken voor de te betalen premie en toch al heel wat zekerheid bieden voor de bestuurder en zijn gezin.