Bedrijfsschade

Brandverzekering

Is uw woning voor u belangrijk, dan geldt dit misschien nog meer voor uw bedrijfsgebouwen. Een brandverzekering is dan ook een must voor uw bedrijfspand.

Of het nu een kledingzaak betreft of een industriële vestiging; uw bedrijfspand blijft onontbeerlijk voor uw bedrijf. En niet alleen brand maar ook natuurrampen (storm, overstromingen), waterschade of diefstal. Het is maar een greep uit de gevaren waaraan uw patrimonium bloot is gesteld. Gelukkig kunnen wij u beschermen tegen eender welk risico dienaangaande.

Maar vaak stopt het niet bij de bedrijfsgebouwen en blijft ook de inhoud (uw goederen, materiaal, koopwaar, meubilair, …) niet gespaard. Ook daarvoor bestaan er kant-en-klare oplossing. Naast de basisdekking voor brand is het ook mogelijk om u te beschermen tegen het omzetverlies dat voortvloeit uit een schadegeval. Onder meer dankzij een waarborg “commerciële werkloosheid” kunt u omzetverlies als gevolg van brandschade compenseren zodat de inkomsten van uw bedrijf op peil blijven.

Voor een optimale dienstverlening komen onze medewerkers ter plaatse om het risico in te schatten, deskundig advies te verschaffen om schade te voorkomen en u onmiddellijk een offerte op maat voor te stellen.

Materiaal

Ook uw goederen kunnen beschermd worden tegen schade. Hierbij gaat het dan om koopwaar, machines, meubilair, …

Bovenop de standaardwaarborgen kunt u de inhoud ook tegen diefstal verzekeren. Als uw activiteiten stilliggen als gevolg van schade aan uw bedrijfsgebouw, zorgen wij ervoor dat uw omzetverlies vergoed wordt.

Machinebreuk

Met uw machines kan u heel wat tegenslag hebben. Denk maar aan een verbrande motor, een mobiele machine die gestolen wordt… Vele van deze risico’s vallen inderdaad onder uw brandverzekering. Maar andere risico’s zijn dat niet, zoals het verkeerd gebruik van uw machine…

De polis Machinebreuk dekt de in het contract vermelde defecten, of het nu om vaste of om mobiele machines gaat, of het nu om een euvel gaat terwijl de machine in werking was of uit stond, ongeacht of ze verplaatst, gedemonteerd, of opnieuw gemonteerd werd met het oog op onderhoud, herstelling, revisie of nazicht.